Aphanius kavirensis

Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014
分类等级
种(species)