Mipus tomlini 

(van Regteren Altena, 1950)
分类等级
种(species)