Planothidium vanheurckii 

(Grunow in Van Heurck) E.W. Thomas, Van de Vijver & Kociolek, 2018
分类等级
种(species)