Heteroconger hassi 斑点花园鳗

Heteroconger hassi (Klausewitz & Eibl-Eibesfeldt, 1959) species Spotted Garden Eel 斑点花园鳗 哈氏异康吉鳗